9 พฤษภาคม 2562 ปภ.ศรีสะเกษเชื่อภัยแล้งปีนี้ไม่แรง-กระทบ 4%

ที่มา: https://www.innnews.co.th/regional-news/news_390025/

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยแล้งว่า ขณะนี้ทางจังหวัดศรีสะเกษประกาศเขตภัยแล้งแล้ว 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองจันทร์ อำเภอขุขันธ์ อำเภอไพรบึง อำเภอศรีรัตนะ อำเภอขุนหาญ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ รวม 16 ตำบล 116 หมู่บ้าน จาก ทั้งหมด 2,557 หมู่บ้าน 206 ตำบล, 22 อำเภอ ซึ่งคิดเป็นพื้นที่ภัยแล้วร้อยละ 4.4  ของทั้งจังหวัด โดยอำเภอขุขันธ์ จะประสบปัญหามากที่สุด เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีฝนตกลงมาเลย ทำให้ระบบแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อไปผลิตประปานั้นแห้งขอดมาก ทาง ปภ.ได้จัดรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายน้ำบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมกำหนดจุดแจกจ่ายน้ำที่เข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่โดยแจกไปแล้วกว่า 2 ล้านลิตร ตั้งแต่เดือน ม.ค. ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงแจกจ่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามจากการประเมินแล้ว เชื่อว่าในปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งไม่น่าจะรุนแรงเท่าไร เพราะประมาณสิ้นเดือนพ.ค.นี้ จะเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว คาดว่าไม่น่าจะมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งเพิ่มจาก 6 อำเภอแล้ว แต่ในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน อาจจะมีผลกระทบเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ทางจังหวัดจะวางแผนบริหารจัดการน้ำและจัดสรรน้ำอย่างทั่วถึง และให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด